Servicii de Contabilitate

Servicii contabilitate

 • Procesarea si intretinerea inregistrarilor contabile, bazate pe facturile emise sau primite de catre client, impreuna cu toate documentele si operatiunile aditionale (incasari prin chitante inregistrate in Registrul de Casa, incasari prin documente bancare inregistrate in Registrul de Banca etc);
 • Tinerea registrelor obligatorii (Registrul Jurnal, Registrul Inventar si Registrul Carte Mare), in concordanta cu cerintele legale;
 • Urmarirea incasarilor si platilor aferente clientilor si furnizorilor prin intocmirea documentelor pentru terti;
 • Pregatirea de documente centralizate cu cheltuielile si veniturile aferente oricarei perioade specifice solicitata de catre client;
 • Intocmirea registrelor de contabilitate TVA, in concordanta cu cerintele legale;
 • Intocmirea balantei contabile lunare, bazata pe documentele existente;
 • Calcularea impozitului pe profit / venit;
 • Intocmirea balantelor semestriale si anuale, in concordanta cu cerintele legale;
 • Tinerea Registrului de Mijloace Fixe si amortizarea bunurilor;
 • Tinerea evidentei aprovizionarii dupa cantitate si pret, bazata pe documentele existente furnizate de catre client;
 • Organizarea administrarii contabilitatii costurilor pentru conditii specifice;
 • Asistarea organizarii activitatilor cu privire la administrarea contabila de baza (aprovizionare, casa bani etc);
 • Intocmirea statelor de plata, bazata pe documentele primite de la Departamentul de Resurse Umane;
 • Pregatirea si trimiterea lunara de declaratii financiare si rapoarte (cu privire la obligatiile de plata catre bugetul national) catre institutiile guvernamentale;
 • Pregatirea si trimiterea decontului referitor la TVA si impozitul returnat;
 • Pregatirea si trimiterea declaratiei anuale de impozit pe venit;
 • Prezentarea situatiei companiei in cadrul unei intilniri lunare;
 • Oferirea de asistenta fiscala cu privire la afacerea aflata sub contract.

Firma Contabilitate

AAPS Company

str. Prof. Ion Marinescu nr. 53, sector 2, Bucuresti
(004) 074 618 1188
office@aaps-company.com
www.aaps-company.com